Terapeutická léčba

PLOMBY

Zubní kaz, tj. narušení zubní skloviny, je onemocnění, které poškozuje tkáň zubu. Viníkem naprosté většiny problémů je bakterie Streptococus mutant, která se přichycuje na zubech a vylučuje žíravou kyselinu. Léčba kazu závisí na jeho stádiu, nejčastějším způsobem je odstranění kazu odvrtáním a vyplněním vzniklého otvoru zubní výplní neboli plombou. Výplň by měla být bezpečná, trvanlivá a funkční a měla by splňovat estetické nároky pacienta.

Odborníci kliniky Eurostom používají nové metody a moderní materiály, díky nimž lze zhotovit „bílou plombu“ na kterémkoli zubu chrupu, navíc je možné esteticky dostavět i zničené zuby, které byly dříve necitlivě obroušeny. Lékaři velice přesně a neinvazivně odstraní zkaženou zubovinu a do nejmenších detailů vymodelují výplň. Výsledkem je vysoce estetická, tj. nerozlišitelná, plně funkční výplň. Při správném dodržování zubní hygieny a pravidelných preventivních prohlídkách je životnost výplně desítky let.

Some content here depending on data type

LÉČBA KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

V případě, že zubní kaz nebo úraz zapříčiní zánět zubní dřeně, je nutné ošetřit kořenové kanálky. Mnohdy se jedná o výkon, jenž rozhodne o dalším osudu zubu. Proto je nesmírně důležité, aby se provedl co nejpečlivěji.

Po základním vyšetření zákrok spočívá v pročištění, rozšíření a zaplnění kořenových kanálků prostřednictvím nejmodernějších přístrojů. Je nutné ošetřit všechny kanálky až po samotný konec kořene. Ponecháním nezaplněného nebo nedokonale ošetřeného kanálku se zvyšuje riziko zánětu a následných komplikací končících až extrakcí zubu.

Lékaři kliniky za pomoci špičkových diagnostických, preparačních a výplňových systémů jsou schopni ošetřit kořenové kanálky opravdu efektivně.

Some content here depending on data type